PRAVIDLA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIE (SK)

Estée Lauder CZ, s.r.o., organizačná zložka

Dbáme o bezpečnosť Vašich osobných údajov a veľmi si ceníme vzťahu s Vami. Tieto Pravidlá na ochranu osobných údajov popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o našich zákazníkoch, akým spôsobom ich spracovávame, komu ich poskytujeme a tiež práva našich zákazníkov týkajúcich sa nášho využitia týchto údajov. Uvádzame tiež opatrenia, ktoré podnikáme pre zaistenie ochrany týchto osobných údajov, ako dlho ich uchovávame a akým spôsobom nás naši zákazníci môžu kontaktovať ohľadne informácií o zaistení ochrany osobných údajov z našej strany a akým spôsobom môžu uplatniť svoje práva.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/43 ES (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), sa správcom osobných údajov rozumie právnická osoba so sídlom v štáte, v ktorom žijete (napr. v štáte, kde máte fakturačnú adresu). Identifikačné údaje o právnickej osobe vystupujúcej ako správca osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel na ochranu osobných údajov sú uvedené nižšie v sekcii „Ako nás môžete kontaktovať“. Nižšie je zoznam rôznych oblastí, ktoré tieto pravidlá a zásady pokrývajú.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

o    1. ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE

§  AKO POUŽÍVAME POSKYTNUTÉ ÚDAJE

§  PRÁVNY ZÁKLAD PRE NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI Z NAŠEJ STRANY

o    2. ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVÁME AUTOMATICKÝMI PROSTRIEDKAMI

§  TECHNOLÓGIE, KTORÉ POUŽÍVAME

§  TECHNICKÉ COOKIES POTREBNÉ PRE FUNKČNOSŤ STRÁNOK

§  WEBOVÉ ANALYTICKÉ SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

§  CIELENÁ REKLAMA S COOKIES TRETÍCH STRÁN

§  COOKIES TRETÍCH STRÁN ZAISŤUJÚCE LEPŠIU INTERAKTIVITU STRÁNOK

o    3. CIELENÁ REKLAMA

o    4. ÚDAJE, KTORÉ ZDIEĽAME

o    5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOĽBY

o    6. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

o    7. CHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

o    8. AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE

o    9. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

o    10. ZMENY PRAVIDIEL NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

o    11. AKO NÁS MOŽETE KONTAKTOVAŤ

ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

Vaše osobné údaje sa k nám dostávajú z rôznych zdrojov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, keď ich poskytnete v niektorej našej prevádzkarni alebo predajni, na našej webovej stránke, našej platforme pre sociálne médiá, keď si stiahnete našu mobilnú aplikáciu (nech už pre Apple iOS alebo Android) na vaše mobilné zariadenie alebo na niektorej nami organizovanej akcii. Naše produkty je možné zakúpiť tiež prostredníctvom tretích strán (distribútorov). Pokiaľ nie je uvedené inak  v momente poskytnutia vašich osobných údajov, žiadne osobné údaje poskytnuté tretím stranám (distribútorom), nie sú ďalej poskytované nám. Tieto Pravidlá na ochranu osobných údajov neupravujú a netýkajú sa zhromažďovania a spracovania údajov našimi obchodnými partnermi. V prípade, že navštívite túto stránku, naše profily na sociálnych médiách, alebo využívate služby alebo funkcie niektorej z našich aplikácií, rovnako spracovávame niektoré údaje o vašom zariadení automatickými prostriedkami pri použití technológií ako sú súbory cookies, vložené webové logo a webové signály.

1.   ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE

Môžete si zvoliť, akým spôsobom nám Vaše údaje poskytujete, ako napríklad pri využití ponuky alebo pri účasti na našich akciách, alebo v prípade Vášho nákupu na našich webových stránkach, či v našich prevádzkach a obchodoch. Údaje, ktoré nám poskytujete môžu zahrňovať: • Kontaktné údaje (meno, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné či iné telefónne číslo) • Vek a dátum narodenia • Pohlavie • Užívateľské meno a heslo, prípadne prezývku • Platobné údaje (číslo platobnej karty, dátum jej platnosti, doručovaciu a fakturačnú adresu) • Kontaktné údaje Vašich priateľov, rodiny či iných osôb, ktoré chcete, aby sme kontaktovali (uistite sa prosím, že poskytujete iba údaje osôb, s ktorými máte osobné alebo rodinné vzťahy a ktorý súhlasili s príjmom správ od našej spoločnosti • História objednávok • Obľúbené produkty • Váš typ pleti • Váš typ vlasov • Vaše fyzické znaky a stav pleti • Vami poskytnutý obsah (fotografie, videá, recenzie, dotazy, odpovedi z prieskumov, články a komentáre)

1.1.             Ako používame poskytnuté údaje

Údaje, ktoré nám poskytujete, môžeme využiť k: • zasielaniu marketingových materiálov alebo k inej komunikácii s Vami, ak si zvolíte túto možnosť • poskytovanie služby a produktov, ktoré si vy (alebo vaša spoločnosť) na našich stránkach objednáte • spracovanie Vašich platobných transakcií prostredníctvom platobných a/alebo darčekových kariet • vytvorenie a vedenie Vášho online užívateľského účtu vrátane prístupu do histórie Vašich nákupov online aj v predajniach • vytvoreniu Vášho profilu na základe Vami poskytnutých údajov a informácií za účelom prispôsobenia našich reklám Vašim záujmom, výberom najvhodnejšej starostlivosti podľa Vášho typu • asistencia s výberom produktov a ich doplnením • odpovede na Vaše dotazy v chatovacom okne• zverejnenie Vašich recenzií produktov • prispôsobenie reklám zobrazovaných na našej stránke aj inde podľa vašich záujmom a histórie na našej stránke• komunikáciu s Vami a k správe Vašej účasti na akciách, súťažiach, losovaniach, programoch, prieskumoch a iných ponukách • komunikáciu s Vami o našich sociálnych sieťach alebo mobilných aplikáciách a ich prevádzkou • prevádzku, zhodnotenie a zlepšenie našej obchodnej činnosti (vrátane rozvoja ponuky nových produktov a služieb; posilnenie a zlepšenie našich služieb; správy našej komunikácie; analýzy našich produktov; vypracovanie analýzy dát; a vedenie účtovníctva; auditu a iných interných potrieb)• zaistenie súladu s požiadavkami platných právnych predpisov, obchodných zvyklostí a našich interných postupov. Údaje sme oprávnený použiť aj pre iné účely, ktoré vyšpecifikujeme v okamihu, keď dôjde k ich zhromaždeniu. Zhromažďované údaje sú potrebné pre účely uvedené vyššie. Bez týchto údajov nebudete môcť využívať niektoré z našich funkcií, produktov alebo služieb

1.2.             Právny základ pre nakladanie s osobnými údajmi z našej strany

Vami poskytnuté údaje budeme využívať pre vyššie uvedené účely, pokiaľ:

 • je to potrebné pre plnenie vyplývajúce zo zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napr. pre spracovanie Vašej platby a doručenia produktov, ktoré ste si objednali); alebo
 • sme obdŕžali Váš súhlas; alebo pokiaľ
 • máme oprávnený záujem toto urobiť (vrátane oprávneného záujmu na výkon marketingových aktivít, prieskumov, dátových analýz, interných administratívnych procesov, spracovanie a vymáhanie právnych nárokov a vykonávaní našej obchodnej činnosti v súlade s príslušnými zákonmi, príslušnými štandardmi podnikania a našimi pravidlami).

2.   ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME AUTOMATICKÝMI PROSTRIEDKAMI

V prípade Vašej návštevy tejto webovej stránky, zhliadnutiu našej online reklamy alebo kliknutím na ňu (vrátane našich reklám na webových stránkach tretích strán) alebo návštevy stránok na sociálnych sietiach alebo stiahnutím a použitím niektorej z našich aplikácií tiež zhromažďujeme určité údaje o Vašom používaní týchto stránok a Vašom zariadení prostredníctvom automatických prostriedkov alebo prostredníctvom technológií ako sú cookies, vložené webové odkazy a webové majáky. Napríklad, keď používate niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme zhromažďovať údaje o Vašej IP adrese, jedinečnom identifikátoru Vášho zariadenia (alebo inom identifikačnom prostriedku) a/alebo geo-lokačné dáta za účelom poskytovania určitých funkcií a služieb v rámci tejto mobilnej aplikácie. Ako je detailnejšie uvedené nižšie, môžeme zhromažďovať tiež údaje o Vašom obvyklom použití a pohybe na stránkach pomocou rôznych webových technológií.

Pre Vaše pohodlie môžu naše mobilné aplikácie ponúkať tiež funkciu, ktorá Vám umožňuje zostať prihlásený, takže svoje prihlasovacie údaje nemusíte opakovane zadávať, keď chcete aplikáciu otvoriť. KEĎ SE ALE ROZHODNETE ZOSTAŤ PRIHLÁSENÝ, MALI BY STE SI BYŤ VEDOMÍ TOHO, ŽE KDOKOĽVEK S PRÍSTUPOM K VÁŠMU MOBILNÉMU ZARIADENIU BUDE MÔCŤ OTVORIŤ A UPRAVOVAŤ VÁŠ MOBILNÝ ÚČET A MÔŽE TIEŽ PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO ÚČTU REALIZOVAŤ OBJEDNÁVKY ALEBO NÁKUPY. Z tohto dôvodu, keď zvolíte možnosť zostať prihlásený v aplikácií na Vašom mobilnom zariadení, veľmi odporúčame aktiváciu bezpečnostného zámku na Vašom mobilnom zariadení pre zaistenie ochrany pred neoprávneným prístupom a použitím Vášho mobilného zariadenia a užívateľského účtu v aplikácii

2.1.             Technológie, ktoré využívame

Súbory cookies predstavujú drobné textové súbory, ktoré sú z webových stránok odosielané do Vášho počítača či iného zariadenia pripojeného k internetu, a to z dôvodu jedinečnej identifikácie Vášho prehliadača alebo za účelom ukladania informácií alebo nastavenia vo Vašom prehliadači.

Nasledujúce typy cookies sú nastavené pre túto stránku

2.1.1.   Technické Cookies potrebné pre funkčnosť stránok

Používame interné cookies k zaisteniu čo najlepšie možnej prevádzky a funkčnosti našich stránok. Môžete se rozhodnúť zablokovať tieto cookies a zakázať ich v nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade si ale prosím buďte vedomi toho, že absencia týchto cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť.

V súvislosti s obdŕžaním údajov prostredníctvom súboru cookies, môžu naše webové servery zaznamenávať niektoré podrobnosti, ako napríklad typ Vášho operačného systému, typ prehliadača, doménu a iné systémové nastavenia, rovnako ako jazyk, ktorý Váš systém používa, štát a časové pásmo, v ktorom sa Vaše zariadenie nachádza. Vložené webové odkazy môžu tiež zaznamenávať údaje, ako je adresa webovej stránky, z ktorej ste boli na naše webové stránky presmerovaný a IP adresu zariadenia, ktoré využívate k pripojeniu sa k internetu.

Pre kontrolu toho, aké webové servery zhromažďujú tieto údaje, môžeme na naše webové stránky umiestňovať značky, ktoré sa označujú ako tzv. webové signály. Jedná sa o počítačové inštrukcie, ktoré prepojujú webové stránky s konkrétnymi webovými servermi a ich súbory cookies.

Název Cookie / Expirace Cookie / Popis

 

2.1.2.   Webové analytické služby třetích stran

Na tejto stránke môžeme využiť webové analytické služby tretích strán, ako sú Coremetrics a/alebo Adobe Site Catalyst a/alebo Google Analytics. Poskytovatelia týchto služieb k ich zaisteniu využívajú rôzne technológie ako sú súbory cookies, webové záznamy a webové signály pre zhromažďovanie informácií (vrátane IP adresy) a používajú tieto informácie k analýze pohybu zákazníkov na našich stránkach. Títo poskytovatelia môžu používať cookies umiestnené na tejto stránke (ako napríklad Google Analytics Cookie) a cookies umiestené na webových stránkach tretích strán (ako sú reklamné cookies Google), alebo iné identifikátory tretích strán pre vyhodnotenie používania našich stránok. V momente, kedy prvý krát navštívite našu stránku, sa zobrazí cookie banner, ktorý Vás informuje o použití analytických technológií. Tieto budú používané, iba keď ich použitie schválite alebo keď budete pokračovať v používaní našej stránky. Vaše nastavenie cookies môžete kedykoľvek upraviť a odmietnuť alebo povoliť použitie týchto analytických technológií a to jednoducho kliknutím na nástroj pre upravenie nastavenie cookies nižšie. Upravenie nastavenia cookies môže mať za následok obmedzenie určitých funkcií tejto stránky, tak ako je popísané nižšie.

Schopnosť týchto analytických služieb vyhodnocovať Vašu aktivitu na našich stránkach môžete deaktivovat. Pre viac informácií o webových analytických službách a voľbe ohľadom zhromažďovania informácií na tejto stránke: • pre službu Coremetrics, prosím, kliknite tu https://www-01.ibm.com/software/marketing-solutions/privacy/visitor-opt-out.html • pre službu Adobe Site Catalyst, prosím, kliknite tu https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html • pre zákaz súborov Google Analytics cookie a iných súborov cookies tretích strán poskytujúcich služby poskytovateľov analýzy webových stránok, niektoré prehliadače oznamujú, že Vám bol zaslaný súbor cookies a umožní Vám v každom jednotlivom prípade tieto súbory odmietnuť http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en • Môžeme zahrnúť tiež nástroje Google Analytics Advertising Features (vrátane Remarketingu s Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting alebo Reporting pomocou Google Analytics Demographics and Interest). S využívaním služby Google Analytics Advertising sa môžete odhlásit prostredníctvom nastavenia Google Ad alebo kliknutím na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Údaje poskytnuté týmito službami využívame spôsobom popísaným nižšie v sekcii “Ako používame poskytnuté údaje”.

2.1.3.               Cielená reklama a Cookies tretích strán

Môžeme tiež využívať služby reklamných sietí tretích strán zhromažďujúcich IP adresy a iné informácie skrz súbory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na našich webových stránkach, e-mailoch, na webových stránkach a e-mailoch tretích strán a v našich reklamách umiestnených na webových stránkach tretích strán. Tieto tretie strany využívajú tieto informácie k tomu, aby poskytovali reklamy na tovar a služby prispôsobené „na mieru“ Vašim záujmom (vrátane spoločností, ktoré s nami nie sú prepojené). Tieto reklamy môžete vidieť na našich aj iných webových stránkach. Uvedený postup nám pomáha viesť a sledovať efektivitu nášho marketingového úsilia. V momente, keď prvý krát navštívite našu stránku, objaví sa banner s informáciami o použití týchto marketingových technológií z našej strany. Vaše nastavenie cookies môžete kedykoľvek upraviť alebo zmeniť kliknutím na tlačidlo nastavenie nižšie alebo kliknutím TU http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a nasledovaním inštrukcií pre odhlásenie sa z týchto reklamných sietí.

Keď sa chcete dozvedieť viac o týchto a iných reklamných siatiach, navštívte stránky Digital Advertising Alliance TU www.aboutads.info/choices alebo Network Advertising Initiative TU www.networkadvertising.org/choices. ;

2.1.4.                Cookies tretích strán zaisťujúce lepšiu interaktivitu stránok

Táto stránka môže podporovať tiež isté služby tretích strán, vrátane tlačidiel pre zdieľanie na sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter, Pinterest nebo Instagram, Twitter zoznamy a zverejnené videá (Youtube). Tieto funkcie využívajú cookies tretích strán, ktoré sú priamo nastavené na Vašom zariadení týmito službami. Keď prvýkrát navštívite našu stránku, zobrazí sa Vám banner s informáciami o používaní týchto cookies. Tie budú využívané iba, ak ich prijmete alebo keď budete pokračovať v používaní tejto stránky. Nastavenie cookies môžete upraviť kedykoľvek a prijať alebo zakázať cookies kliknutím na panel nástrojov cookies nižšie.

3.   CIELENÁ REKLAMA

Môžeme používať tiež platformy tretích strán, vrátane platforiem spravovaných sociálnymi sieťami, ako je Google, Facebook a Pinterest, pre zobrazenie reklám na základe Vašich preferencií. Vašu emailovú adresu, telefónne číslo alebo iný údaj môžeme previesť na jedinečnú hodnotu, ktorá môže byť priradená k používateľovi tejto ich platformy alebo k iným údajom, ktoré sme od Vás obdŕžali. Toto párovanie umožňuje zobrazovanie reklám orientovaných podľa Vašich záujmov. Pre odhlásenie týchto reklám je treba upraviť ich nastavenie kliknutím na ovládacie zariadenie cookies nižšie a zrušiť výber nastavenia cielenia. Tieto platformy sa môžu riadiť vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov, s ktorými Vám týmto odporúčame sa zoznámiť.

4.   ÚDAJE. KTORÉ ZDIEĽAME

Zoznamy našich zákazníkov neprenajímame, nepredávame a ani iným spôsobom nezverejňujeme osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, s výnimkou nižšie uvedených. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • našimi pobočkami pre účely opísané v týchto Pravidlách na ochranu osobných údajov.
 • Poskytovateľmi služieb, ktorý na základe našich inštrukcií, poskytujú zjednané služby. Týmto poskytovateľom nepovoľujeme použiť alebo zverejniť tieto údaje v inom rozsahu než je nutné pre zaistenie poskytovaných služieb našim menom alebo než vyžaduje zákon. Medzi týmito poskytovateľmi môžeme uviesť napríklad subjekty spracovávajúce platby uskutočňované platobnými kartami, objednávky a poskytujúci web hosting a marketingové služby.
 • ďalšími tretími stranami, ktorým udelíte súhlas.

Ďalej sme my, naše pobočky a ďalší poskytovatelia oprávnený sprístupniť údaje o Vás (i) pokiaľ nám to ukladá právny predpis či súdne rozhodnutie, (ii) orgánom činným v trestnom konaní či iným správnym úradom, alebo (iii) pokiaľ sa domnievame, že sprístupnenie údajov je nutné alebo vhodné k zabráneniu fyzickej ujmy či finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním možného podvodu či inej nezákonnej činnosti. Okrem iného si vyhradzujeme právo poskytnúť údaje, ktoré o Vás spracovávame, v prípade predaja či prevodu celej našej spoločnosti či jej časti. Keď nastane takýto predaj či prevod, vyvinieme všetko primerané úsilie smerujúce k tomu, aby nástupnícky subjekt využíval osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súlade s našimi Pravidlami na ochranu osobných údajov. Potom, čo nastane takýto prevod či predaj, môžete kontaktovať nástupnicky subjekt, ktorému boli poskytnuté Vaše osobné údaje, so svojimi otázkami týkajúcimi sa spracovania týchto údajov.

 Zasielanie textových správ

Keď si zvolíte túto možnosť, môžete nám poskytnúť svoje telefónne číslo, aby sme Vám mohli zasielať textové správy s informáciami o produktoch, akciách, kozmetických tipoch alebo špeciálnych ponukách (ďalej len „Správy“). Neúčtujeme si žiadne poplatky za posielanie týchto Správ, ale Váš poskytovateľ mobilných služieb si môže účtovať poplatok spojený s odoslaním/prijatím textových správ podľa platného tarifu. Keď si zvolíte možnosť zasielania týchto Správ a neskôr sa rozhodnete, že ich už zasielať nechcete, viac informácií nájdete v sekcii „Vaše práva a možnosti voľby“ nižšie.

Textové správy sú rozosielané prostredníctvom poskytovateľov mobilných sietí tretej strany, a tak nemáme možnosť ovplyvniť určité faktory týkajúce sa doručovania správ alebo zaistenia dostupnosti či kvality tejto služby, vrátane zodpovednosti za meškanie v prenose či zlyhanie správ. Pre asistenciu ohľadne textových správ môžete odoslať email na adresu gdpr@cs.estee.com

Môžeme tiež získať dátum, čas a obsah Vašich správ v súvislosti s tým, ako využívate služby textových správ. Informácie, ktoré takto získame, v súvislosti s našimi Správami a v súlade s týmito Pravidlami na ochranu osobných údajov.

Oznámenie a upozornenie v aplikáciách a ich aktualizácia

Keď si stiahnete niektorú z našich aplikácií, môžeme Vám poskytnúť možnosť zrušenia zasielania oznámenia a upozornenia na Vaše mobilné zariadenia v súvislosti s touto aplikáciou. Tieto oznámenia môžu obsahovať propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb. Po stiahnutí príslušnej mobilnej aplikácie môžete zasielanie týchto oznámení zrušiť upravením nastavenia Vášho mobilného zariadenia. Zrušenie zasielania týchto oznámení žiadnym spôsobom neovplyvní ostatnú komunikáciu s Vami z našej strany, napr. prostredníctvom emailu. Môžete dostávať tiež upozornenia a aktualizácie v rámci mobilných aplikácií týkajúcich sa našich produktov a služieb alebo Vášho zákazníckeho účtu u nás. Pre odhlásenie týchto upozornení a aktualizácií si môžete príslušnú aplikáciu odinštalovať z Vášho mobilného zariadenia.

5.   VAŠA PRÁVA A MOŽNOSTI VOĽBY

Máte určité práva aj možnosti voľby týkajúce sa údajov, ktoré o Vás spracovávame. Pre aktualizáciu Vašich požiadavkov, žiadosť o odstránenie Vašich údajov z nášho zoznamu kontaktov alebo odoslaní požiadavku nás prosím kontaktujte nižšie uvedeným spôsobom.

Odhlásenie e-mailu

Kedykoľvek nám môžete oznámiť, že si neprajete, aby sme Vám zasielali marketingové oznámenia na Váš e-mail, a to tak, že kliknete na odkaz pre odhlásenie sa z odberu, ktorý je uvedený v každej e-mailovej správe obsahujúcej obchodné oznámenia, ktorý ste od nás obdŕžali, alebo tým, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie. Z odberu obchodných oznámení sa môžete odhlásiť zaslaním Vášho požiadavku emailom na adresu gdpr@cs.estee.com .

Odhlásenie poštovného odberu

Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie zasielania marketingových oznámení poštou spôsobom uvedeným v konkrétnej ponuke. O zrušenie zasielania takýchto materiálov poštou môžete požiadať tiež spôsobom uvedeným nižšie.

Odhlásenie SMS upozornení

Z akéhokoľvek odberu SMS upozornení sa môžete odhlásiť zaslaním správy v tvare STOP späť na päťmiestne číslo z program zasielajúceho SMS upozornenia, pokiaľ si už tieto správy neprajete dostávať (napr. na päťmiestne číslo, z ktorého sú správy odosielané). Potom dostanete potvrdenie o Vašom odhlásení z príslušného programu.

O ukončení zasielania marketingových SMS správ na konkrétne telefónne číslo nás môžete požiadať odoslaním emailu na adresu gdpr@cs.estee.com, v ktorom uvediete, že si tieto správy už ďalej neprajete posielať.

Údaje o polohe

Keď používate niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme sa Vás opýtať na údaje o Vašej geografickej polohe. Tieto informácie s nami zdieľeť nemusíte, pokiaľ si upravíte nastavenie polohových služieb vo Vašom mobilnom zariadení. Pre odmietnutie oznámenia Vašich polohových údajov nasledujte inštrukcie na Vašom mobilnom zariadení pri úpravách príslušného nastavenia; prípadne prosím kontaktujte Vášho mobilného poskytovateľa alebo výrobcu mobilného zariadenia.

Odvolanie súhlasu

Kedykoľvek môžete tiež odvolať Váš predchádzajúci súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, s účinnosťou do budúcna, ak nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie. Toto sa žiadnym spôsobom nedotýka zákonnosti spracovania Vašich údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Kontrola, oprava alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie a námietky proti ich spracovaniu

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, a na ich opravu alebo výmaz a ďalej právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Tiež máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahrňuje aj profilovanie týkajúce sa tohto priameho marketingu. Z akýchkoľvek iných dôvodov môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe Vašej konkrétnej situácie v súlade s platnou právnou úpravou. Tieto práva môžu byť za určitých podmienok obmedzené v súlade s platnou právnou úpravou. Pred zaistením prístupu k Vašim údajom alebo pri ich oprave môžeme učiniť príslušné kroky pre overenie Vašej identity. Tieto práva môžete vykonať, keď nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie.

Ostatné práva

Podľa platnej právnej úpravy máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli s Vašim súhlasom alebo na základe zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Vaše právo na prenositeľnosť údajov zahrňuje tiež právo na to, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné. Toto svoje právo môžete uplatniť, ak nás kontaktujete spôsobom uvedeným nižšie. Ďalej môžete

6.   POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, môžu byť poskytnuté našim pobočkám a poskytovateľom služieb tretích strán aj do iných štátov, než v ktorých boli zhromaždené (vrátane Spojených štátov amerických), a to za podmienok daných zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a tiež týchto Pravidiel na ochranu osobných údajov. Tieto štáty nemusia mať vždy zhodné právne predpisy na ochranu osobných údajov, ako sú predpisy štátu, v ktorom ste pôvodne svoje osobné údaje poskytli. Zákony Spojených štátov amerických podľa Európskej Komisie neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ Vaše osobné údaje poskytneme do iných štátov, budeme tieto údaje chrániť tak, ako je popísané v týchto Pravidlách na ochranu osobných údajov. Tiež sme prijali príslušné opatrenia k zaisteniu požadovanej úrovne ochrany osobných údajov pri ich poskytnutí vrátane uzavretia dohôd o poskytnutí osobných údajov obsahujúce štandardné zmluvné doložky Európskej Komisie, naši poskytovatelia služieb zo Spojených štátov sú certifikovaný v súlade so systémom EU – USA na ochranu súkromia (Privacy Shield), ktorý prijala Európska Komisia a Ministerstvo obchodu Spojených štátov v otázkach zhromažďovania, použitia a uchovávania osobných údajov získavaných zo zemí Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov, alebo iných vhodných mechanizmoch poskytnutia údajov. Kópiu výpisu o mechanizmoch používaných pre poskytnutie týchto údajov môžete obdŕžať, ak nás kontaktujete emailom na adrese gdpr@cs.estee.com .

7.   UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame po dobu nášho vzájomného vzťahu, plus po dobu nutnú k štandardného procesu výmazu týchto dát alebo keď vezmeme v úvahu príslušné ustanovenia o premlčacích lehotách, a /alebo ak je to nutné podľa platných právnych predpisov. Keď si prajete dostávať obchodné oznámenia, údaje potrebné pre ich zasielanie si v takom prípade uchováme do ukončenia nášho obchodného vzťahu alebo aj naďalej, ak ste potencionálny zákazník.

8.   AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE

Zaisťujeme vhodné technické a organizačné opatrenia k zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytnutých osobných údajov hlavne proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo použitiu Vašich osobných údajov. Avšak žiadny bezpečnostný systém bohužial nie je dokonalý, a tak nemôžeme zaručiť, že údaje o Vás zostanú za každých okolností zabezpečené, vrátane zabezpečenia Vašich údajov pri prenose k nám alebo zabezpečenia týchto údajov na Vašom mobilnom zariadení.

9.   ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na našich webových stránkach môžu byť uvedené odkazy na iné webové stránky a to z dôvodu zaistenia Vášho pohodlia a pre Vašu informáciu. Tieto webové stránky môžu fungovať nezávisle na nás. Môžu sa riadiť vlastnými zásadami alebo pravidlami ochrany osobných údajov, a preto Vám veľmi odporúčame ich pri návšteve takýchto webových stránok preštudovať. Vzhľadom k tomu, že webové stránky, na ktoré je na našich webových stránkach odkazované, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme,  nie sme zodpovedný za ich obsah, použitie ani za ich postupy ohľadne spracovania osobných údajov.

10.       ZMENY PRAVIDIEL NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá na ochranu osobných údajov môžu byť aktualizované pravidelne v závislosti na zmenách našich postupov v ochrane osobných údajov. Ak nastane akákoľvek podstatná zmena v našich Pravidlách na ochranu osobných údajov, upozorníme na túto skutočnosť viditeľne na našich webových stránkach a vyznačíme v záhlaví týchto Pravidiel na ochranu osobných údajov dátum, kedy boli naposledy aktualizované.

11.       AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAT

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo Vašich pripomienok k týmto Pravidlám na ochranu osobných údajov, alebo v prípade, že si prajete aktualizovať údaje, ktoré o Vás a/alebo o Vašich požiadavkách spracovávame, kontaktujte nás, prosím, e-mailom zaslaným na adresu: gdpr@cs.estee.com spoločne s kópiou preukazu totožnosti.

Adresy lokálnych pobočiek spoločnosti Estée Lauder:

Česká republika:

Estée lauder CZ, s.r.o., Václavské náměstí 2132/47, Praha 1, 110 00,
IČO: 41188349, DIČ: CZ41188349, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3497

Slovenská republika:

Estée Lauder CZ, s.r.o., organizačná zložka
Poštovná adresa: Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, Česká republika

Sídlo: Šoltésovej 18, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47921692, IČ DPH: SK4020460873,  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 2546/B. Zriaďovateľ: Estée Lauder CZ, s.r.o., Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, Česká republika

Judikatúra

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (tzv. GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam spracovateľov osobných údajov

 • SMSbrána s.r.o., se sídlem Hybešova 42 (Millenium Center), 602 00 Brno, IČO : 06719350 / poskytovatelé marketingových služeb
 • NM Agency s.r.o., se sídlem Tiché údolí 19, 252 63 Roztoky, IČO: 28134991 / poskytovatelé marketingových služeb
 • Česká mailingová společnost, s. r. o., se sídlem Masarykova 73/74, 252 19 Rudná, IČO: 26196646 / poskytovatelé marketingových služeb
 • Ing. Zdeněk Krejčí, Neklanova 18, Praha 2, 128 00  IČO: 13150529 / dodavatel pokladního systému COM-SYS
 • MSV Multicall s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 28133773 /zákaznický servis pro online
 • UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., K letišti 1049/57, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 25684094 / zásilková služba
 • Euromessage, Yeşilce Mh. Yunus Emre Cd. Doğruer Plaza No: 4 Zemin Kat 4. Levent İstanbul / Türkiye /poskytovatel marketingových služeb
 • Deloitte Digital, ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź / agentura, správa webu
 • Ingenico CZ s.r.o., Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 28869591/ zprostředkovatel plateb přes internet

Dátum účinnosti: 25.5.2018

 
Verze pro Česko >>